Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Napište si o Vánoční voucher

AKTUALITY o Metacrillu

VAROVÁNÍ PŘED ANONYMNÍMI DISKUZEMI A SKRYTĚ KOMERČNÍMI ČLÁNKY
V posledních letech se díky šestiletému úspěšnému působení Metacrillu na trhu rozpoutává nebezpečná kampaň pomluv ze stran lékařů, jejichž zisky závisí na aplikaci preparátů kyseliny hyaluronové. Argumentace je zcela nesmyslná, je z ní i citelně poznat, že dotyční ani netuší, jak preparát funguje, nebo ho záměrně zaměňují s preparáty, které s ním nemají nic společného jak složením tak působením. Tyto kampaně mají jednoho společného jmenovatele a to jsou PENÍZE. Každý podnikatel ví, že nic není cennější než stálá pravidelně cyklující klientela. To je samozřejmě výhodné i pro farmaceutické firmy, které preparáty vyrábějí. Pro tyto dvě zájmové skupiny je materiál, který dokáže trvale vyřešit problém, který ani odbouratelné preparáty dočasně dokázat nemohou, černou můrou. Uchylují se k ubohým a podlým pomluvám, dezinformacím a zastrašování klientů vymyšlenými a ničím nepodloženými informacemi, platí si pomlouvačné články, které se tváří jako nezávislé a jen málokterý klient laik tak má šanci odhalit, co se za nimi skrývá. Tyto články si platí z peněz klientů, kteří nechávají minimálně každých 6 měsíců spoustu peněz za nesmyslně předražené nic neřešící zákroky. Tím zcela neeticky a tím nejpodlejším způsobem (útokem na city ve vztahu k vlastnímu zdraví) útočí na klienta laika, který se tak stává loutkou v jejich rukou. Předstírají obavu o klienta a přitom jejich kliniky provádějí zákroky, které skutečně trvale poškozují a i trvale devastují lidské tělo. Je ale na každém, aby si mohl svobodně vybrat, jakou metodu chce použít a nebyl při tom ovlivňován záměrně lživými a pomlouvačnými kampaněmi, nicméně byl dostečně poučen o každém zákroku a jeho možných následcích a komplikacích.

Konkrétního obsahu a největšího rozsahu nabyla poslední kampaň, která nebyla dosud dořešena: v posledních měsících se na internetu v anonymních diskuzích objevily vykonstruované případy zastaršování veřejnosti Metacrillem, které rozpoutala jedna osoba v základní verzi paní Jana, která ale vystupuje pod zatím 9. známými přezdívkami (nepochybně jich bude daleko víc). Tato osoba je řízená odpůrci materiálu Metacrill, který jako jediný trvalý bioplastický materiál na trhu se těší stále větší oblibě pro svoji bezpečnost, trvalost a přirozený výsledek. Tato skutečnost je trnem v oku těch, jejichž zisky plynou z aplikací odbouratelných výplní.
Trvalo několik měsíců, než se podařilo rozkrýt celou chobotnici intrik, na jejímž počátku stojí klientka Jana jedné lékařky z Prahy 5, které tato lékařka aplikovala v r. 2012 Metacrill. Celých 2,5 roku byla klientka spokojená a chtěla ještě Metacrill doplnit, pak najednou během velice krátké doby přišla za lékařkou z Prahy 5, která jí prováděla zákrok s tím, že má otoky a komplikace po Metacrillu. Kontaktovala i mě e-mailem a bylo jí vysvětleno, že po tak dlouhé době nemůže po Metacrillu žádné uváděné komplikace mít. Doporučila jsem jí odléčení popisovaného zánětu spojivek a event. jsem jí nabídla i konzultaci u mě. Na tu nepřišla a odevzdala se do neprofesionálních rukou, sledujících jiné zájmy než pomoc klientovi. Toto jsem uvedla také jako vysvětlení do diskuzí, načež tato paní začala pomlouvat i mě a zveřejňovat vymyšlené osoby, které si stěžují na Metacrill i na moji osobu. Tato paní byla využita lékařkou, která si vyřizuje osobní účty s distributorkou Metacrillu z Prahy 5 (důvodem je, že této lékařce bylo odmítnuto dodávání Metacrillu, protože nemá atestaci, licenci k lékařské praxi a není členkou ČLK - přesto na jejím webu najdete informaci, že její ordinace je školícím střediskem a zcela nezákonně provádí zákroky na klientech!!!). S její podporou a podporou dalšího odpůrce Metacrillu z řad zubařů se rozjela aféra vydírání, výhružek, anonymních udání na všech možných úřadech a mediální kampaň v anonymních diskuzích. Dokonce byla těmito lidmi vehnána do zbytečného zákroku, který ani v nejmenším neprokázal poškození Metacrillem - prokázáno i histologicky. Dle informací distributora aplikujícím lékařům byl případ byl řešen i soudně, kde však nakonec žalující klientka nepředložila jediný důkaz prokazatelného poškození Metacrillem, ba naopak bylo konstatováno, že byla poškozena nesmyslným a zbytečným zákrokem, do kterého ji vmanipuloval výše zmíněný zubař. Takže na základě těchto faktů sama po poradě se svým advokátem od žaloby ustoupila - červen/2016.

Část těchto diskuzí byla již provozovateli webů vymazána, protože bylo zdokladováno, že je píše jedna osoba po různými přezdívkami. Další se řeší, ale někde je obtížné zdokladovat, že diskuze byla vykonstruována - záleží pouze na serioznosti provozovatele webu, protože pouze on má možnost toto dokázat.

Za kliniku BIOPLASTICA můžeme garatovat z více než sedmiletých zkušeností s materiálem Metacriill a cca 2 500 zákroků, že nedošlo k žádnému nežádoucímu výsledku nebo trvalému poškození pacienta tímto materiálem. Výrobce a distributor Metacrillu vydal k celé problematice Prohlášení - viz tento odkaz.

KLIENT BY SI MĚL V PRVNÍ ŘADĚ UVĚDOMIT, ŽE ŽÁDNÝ LÉKAŘ BY SE NEVYSTAVOVAL RIZIKU APLIKACE MATERIÁLU, KTERÝ BY ZPŮSOBOVAL NĚJAKÉ POŠKOZENÍ. A TÍM MÉNĚ PO TAK DLOUHOU DOBU (VE SVĚTĚ VÍCE NEŽ 25 LET, U NÁS 7 LET). POKUD BY BYLA JEN DESETINA PRAVDY NA PUBLIKOVANÝCH LŽÍCH, TAK BY SE MATERIÁL UŽ DÁVNO NEVYRÁBĚL!!!